Gruppboende till domstol

VENDELSÖ Länsstyrelsen har avslagit grannarnas överklaganden av detaljplanen mot det planerade boendet för 25 psykiskt funktionshindrade på Skansvägen.

I stället har nu grannar överklagat till mark- och miljödomstolen och först i höst väntas domstolen ha fattat beslut.