Grupperna i förskolan de näst största i länet

Med nästan 20 barn per avdelning har Botkyrkas förskolor länets näst största barngrupper, enligt Skolverket.

– Som politiker är man aldrig nöjd. Man vill alltid att grupperna ska vara mindre och att vi ska få mer pengar till skolan, säger Ebba Östlin (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Enligt Skolverkets allmänna råd är en gruppstorlek på 15 barn ett riktmärke att sträva efter för att barnen ska utvecklas optimalt.

Pia Williams vid Göteborgs universitet genomför ett tre år långt forskningsprojekt om gruppstorlekens betydelse för barnets lärande och utveckling:

– Forskningen ger generellt stöd för mindre grupper. Men det är svårt att säga vad som är en bra siffra för en grupp. Det är inte alltid en liten grupp lever upp till det man vill. Vad som är lämpligt beror på hur lokalerna ser ut, hur små barnen är och om barnen i gruppen är behov av extra stöd, säger hon och fortsätter:

– Men när det gäller barn i åldrarna 1–3 år bör grupperna inte överstiga 15 barn.

Enligt Skolverkets statistik från 2012 snittar Solna högst i länet med 20 barn per grupp (ålder 1–5 år).

Därefter följer Botkyrka med 19,7 barn. Kommunen har inte satt något tak för hur stor en grupp får vara.

– Vi har gruppstorlekar som faktiskt varierar från 46 barn och ner till 13-14 barn på småbarnsavdelningar. Det beror på hur lokalerna är byggda och hur man väljer att organisera, säger Ebba Östlin.

Förskolan Ugglan i Alby är största enheten.

– Det är 46 barn i den enheten. Ugglan är sedan uppdelad i hemvisten. De 46 är uppdelade i två grupper på 23 och sedan är de barnen uppdelade en gång till, förklarar Östlin.

Tycker du att ni kan hålla kvalitén i Botkyrka?

– Jag ser en enorm utveckling de senaste tre åren. Vi har anställt fler förskollärare och även utbildat dem som inte varit förskollärare.

Enligt statistiken från 2012 går det dock fler barn per förskollärarutbildad i Botkyrka kommun än i de flesta av länets kommuner.

– Vi har legat på 32 procent förskollärarutbildade de senaste åren. Snittet i länet är 38 procent och i riket är det över 50 procent. Målet under mandatperioden är att komma upp till 38 procent. Men vi kommer kanske inte att klara det eftersom det är stor brist på förskollärare Stockholmsregionen. Jag skulle vilja anställa 75 förskollärare till rakt av.

Fakta

Så stora är barngrupperna