Grus låg kvar på barnens skolväg

Rikard Söderberg som cykelpendlar är vaksam på grus som kan leda till svåra halkolyckor för cyklisterna. ”Det kan gå riktigt illa om man håller hög fart.”, säger han.
Rikard Söderberg som cykelpendlar är vaksam på grus som kan leda till svåra halkolyckor för cyklisterna. ”Det kan gå riktigt illa om man håller hög fart.”, säger han.
Värmdö dröjer längre än andra med att ta bort grus från gång- och cykelbanorna. För cyklister kan det bli farligt.

– Man märker att ambitionsnivån är lägre än i Nacka, säger Rikard Söderberg, Värmdöbo som cykelpendlar till jobbet i city.

I tio år, året runt, har Rikard Söderberg cykelpendlat från hemmet i Hagaberg till jobbet i Stockholms city. De ofta svåra förhållandena med cykelbanor som upphör, dålig plogning och sen sandborttagning har fått honom att starta en blogg. I bloggen beskriver han bland annat hur kommunerna sköter sig gentemot cyklister och ett inlägg handlar om sopningen efter vinterns halkbekämpning.

– I Värmdö har det blivit mycket bättre och i år var nästan allt grus borta till första maj, men man har glömt vissa sträckor, säger han.

Grisslingerakan med sina smala gång- och cykelvägar var i förra veckan delvis osopad. Ett annat ställe, där Rikard Söderberg sett en flicka halka omkull, är viadukten mellan Ljungs äldreboende och Grantomta Montessori.

– Hundratals barn cyklar till skolan här och de håller i många fall hög fart. Först efter svängen upptäcker de att det inte är sopat, säger Rikard Söderberg.

Rikard Söderberg, som kör genom tre kommuner på vägen till jobbet, tycker att Nacka är överlägset bäst på både plogning, sandning och sopning. Där var allt grus på cykelbanorna borttaget redan i början av april.

– De verkar ha en idé om att det ska vara bra för cyklister. Men Värmdö är alltid sist med allt. Så har det varit i alla år, även om det har blivit bättre, säger han.

På Värmdö kommun svarar Mats Ströby, arbetsledare på gatu- och parkavdelningen, att Grisslingerakan är Trafikverkets ansvar. Viadukten mellan Ljung och Grantomta är dock kommunens och anledningen till att den sopades först i slutet av förra veckan är att den glömts bort.

– Vi har en ny entreprenör och det är inte så lätt att klara allt första året, säger han.

Målsättningen i Värmdö är att allt grus i centrumområden, på cykel- och gångbanor och bussgator ska ha sopats bort till den 1 maj. För övriga ytor gäller 15 maj. Mats Ströby, som tidigare jobbade för Stockholms stad, är medveten om att grusborttagningen sker lite senare i Värmdö.

– Men det är en medveten strategi. Det är lite kallare här och vi måste värna om skattebetalarnas pengar. Om vi tar bort gruset och det fryser till is igen måste vi ut och sanda igen. Invånarna tjänar på att vi väntar några veckor, säger han.

Rikard Söderberg är dock säker på att cyklandet i Värmdö skulle öka om kommunen gjorde sitt för att göra det bekvämt.

– Många av dem som jobbar inom Värmdö eller i Nacka skulle säkert kunna tänka sig att cykla större delar av året om det fanns välskötta sammanhängande cykelstråk, säger han.