Nu ska gruset bort från gatorna i Järva

sandsopning
Nu ska gruset bort.
De som bor i Järvaområdet halkar sedan flera veckor runt i gruset efter vinterns halkbekämpning. Men nu ska den irriterade sanden äntligen bort.
– Vi drar igång på allvar i början av nästa vecka, säger Malinda Flodman på trafikkontoret.

Det är prognoser om milt väder den närmaste tiden som gör att trafikkontoret nu laddar för en rejäl insats mot gruset. En första grovsopning utfördes på torg i ytterstaden redan för ett par veckor sedan, men kallt väder och minusgrader på nätterna har sedan dess förhindrat ytterligare sandsopning i stor skala.

– Vi spolar alltid med vatten innan vi sopar för annars dammar det väldigt mycket. Men om det där vattnet fryser till så blir det väldigt halt och det vill vi inte, säger Malinda Flodman.

Gång- och cykelbanor först

Sedan en tid pågår viss grovsopning av bland annat körbanor i innerstaden, men nu är det alltså dags att gå mer grundligt till väga.

– Generellt brukar vi börja med gångbanor, cykelbanor och torg. Sedan tar vi större vägar, och därpå mindre och mindre vägar. Och vi kör i alla stadsdelar samtidigt.

Vi kör i alla stadsdelar samtidigt.

Malinda Flodman, trafikkontoret

Det kvarblivna gruset är inte bara en källa till irritation, det utgör också en risk för både gångtrafikanter och cyklister som lätt halkar och går omkull. Som Mitt i tidigare berättat är löst grus orsak till en tredjedel av cykelolyckorna med personskada i länet under mars månad.

Vädret en osäkerhetsfaktor

Men nu kan problemet snart vara löst. Allt med reservation för vädret, förstås.

– Har vi otur så kan det komma snö ett par gånger till den här säsongen. Då får vi sanda igen och göra om sopningen, säger Malina Flodman.

Trafikkontorets målsättning är att allt grus ska vara borta den 1 maj i innerstaden och den 15 maj i ytterstaden.