Grustag stängs av miljöskäl

TULLINGE Hamra grus- och bergtäkt i Tullinge stänger i sommar. Därefter påbörjar NCC ett cirka tre år långt arbete med att återställa täkten som använts i nästan hundra år för att hämta grus- eller bergkrossmaterial.

Botkyrka kommun skriver på sin hemsida att bergtäkten stängs och återställs för att få en bättre landskapsbild men också för att skydda grundvattnet i Tullinge vattentäkt från föroreningar som skulle kunna nå grundvattnet när ytvatten letar sig ner i jordlagren.

NCC kommer att installera en olje- och sedimentationsreningsanläggning som ytvattnet passerar på sin väg mot grundvattnet.