ANNONS

Gryhed (S): Vi har motsatt oss rivningen

Bilden visar det så kallade Bananhuset, fastigheten Blåklinten 1, i Täby som hotas av rivning.
Bananhuset hotas av rivning – men oppositionsråd Annica Gryhed (S) vill rädda det.
Länsstyrelsens besked att upphäva rivningsbeslutet för Bananhuset i Täby välkomnas av det socialdemokratiska oppositionsrådet Annica Gryhed (S).
– Vi har ju hela tiden hävdat att Bananhuset kan och bör stå kvar, säger Annica Gryhed.
ANNONS

Kampen om det så kallade Bananhuset, fastigheten Blåklinten 1, som ligger mitt i det område runt Roslags-Näsby station, som ska omvandlas till en ny stadsdel, har pågått i flera år. Oppositionsråd Annica Gryhed (S) hoppas att de boendes protester och länsstyrelsens beslut att upphäva rivningen nu ska ta skruv.

– Jag utgår från att majoritetsledningen tar till sig detta. Bananhuset fanns från början inritat i detaljplanen och nu hoppas jag att man justerar detaljplan.

”Vi har motsatt oss rivning”

Annica Gryhed säger att med tanke på att en rapport visat att Bananhuset har stora kulturhistoriska värden var det inte länsstyrelsens beslut helt oväntat.

– Vi har hoppats på detta. Vi har ju motsatt oss rivning hela vägen.

Socialdemokraterna har av flera skäl drivit linjen att det är viktigt att bevara Blåklinten 1.

– Vi har ju hela tiden hävdat att Bananhuset kan och bör stå kvar. Täby kommun bör ta tillvara det både för det kulturhistorisk värdet, vi har inte så många äldre hus, men också för det är det enda kommunala hyresrättshuset i Täby. Man har hävdat att det är i dåligt skick, men det är ju Täby kommun själva som inte har underhållit det och det finns en buffert att ta av nu, anser Annica Gryhed.

Beslutet en kalldusch för (M)

Berörda sakägare som Lokaltidningen Mitt i Täby talat med anser att länsstyrelsens upphävningsbeslut också ger dem hopp om att kunna förhala den nya detaljplanen för området. För Stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) kom länsstyrelsens beslut som kalldusch.

Hade ni väntat er denna vändning?

– Nej, det hade vi naturligtvis inte gjort, men vi kan konstatera att de motiv vi använt har inte fullt ut varit giltiga. Vi får avvakta. Vi räknar med att anta den nya detaljplanen i juni, det är ganska snart.

ANNONS

Algernon: Uteslutet att bevara

Johan Algernon (M) anser fortfarande att det är uteslutet att bevara Bananhuset, även om han tillstår att det från början var ambitionen.

– Det skulle innebära väsentligt färre bostäder i området och det skulle också innebära en ganska kraftig försening av projektet. Jag ser inte att det är en möjlighet. Vi har beslut i fullmäktige att vi ska bygga Roslags-Näsby utifrån det förslag som nu finns och som har varit ute på samråd och det innebär att Blåklinten inte kan vara kvar.

Johan Algernon framhåller att det handlar om 1400 bostäder som ska byggas i området – ifall den nya detaljplanen blir godkänd. En justering av planen till förmån för att bevara, såsom oppositionsråd Annica Gryhed (S) förespråkar, är inte möjlig, enligt Algernon. Han säger att det skulle få för stora konsekvenser för vägar och andra byggnationer i området och därmed försena projektet mycket.

– Vi ser inte att det realistiskt väg. Det planförslag som var ute på utställning är det vi vill förverkliga.

Projektet riskerar försenas

Han tycker det är olyckligt om planprocessen nu försenas av att de boende tänker överklagar även den.

– När jag ser hur boende har uttalat sig ser jag att detaljplan riskerar att fördröjas.

Johan Algernon uppger att Täby kommun i nuläget inte har för avsikt att överklaga länsstyrelsens beslut om att upphäva rivningslovet. Men han ger ändå inte de boende något hopp om att få bo kvar så länge alliansen regerar.

Rivningshotet är kvar

– När vi har antagit ny detaljplan kommer vi ansöka om nytt rivningslov, säger Johan Algernon.

Annica Gryhed menar att om Bananhuset bevaras ska inte utbyggnaden av Roslags-Näsby behöva bli så försenad. Alliansen bör lyssna på signalen från länsstyrelsen och boende och tänka om, anser hon.

– Jag utgår från att nu kommer stadsbyggnadsnämnden rätta sig efter detta. Det ska inte behöva fördröjas någon byggnation.

LÄS MER: Bananhuset räddat – kampen fortsätter