Gubbängshallen ska fräschas upp

Hallen som snart har 60 år på nacken ska fräschas upp.
Hallen som snart har 60 år på nacken ska fräschas upp.
Fastighetskontoret ska ta fram ett åtgärdsprogram för att rusta upp den snart 60 år gamla Gubbängshallen.

Det är fastighetskontoret som på uppdrag av idrottsförvaltningen ska ta fram ett program för upprustning och modernisering av den gamla idrottshallen, som byggdes 1958-59. Byggnaden är rejält sliten: Läckage i både tak och grundmur måste åtgärdas, det behövs fler toaletter och nya duschutrymmen och hallen måste göras både mer tillgänglig och brandsäker. Tekniska installationer behöver bytas ut då de har ”nått sin livslängd”, skriver fastighetskontoret i sitt tjänsteutlåtande.

Av allt att döma har det också funnits tankar på att helt riva hallen och bygga en ny. Men att utreda en rivning   ingår inte i uppdraget ”för närvarande”, skriver fastighetskontoret.

Gissningsvis lär det dröja ett par år innan en upprustning kan komma igång. Politikerna i fastighetsnämnden ska nu fatta ett så kallat initieringsbeslut, som sen ska följas av ett inriktningsbeslut när åtgärdsprogrammet väl är framtaget. Det går inte i expressfart när de kommunala kvarnarna maler …