Gullmarsplan hejdå, Farsta strand hallå!

Det ser ut att bli mindre trängsel på Gullmarsplan efter sommaren. Nobina har lagt fram ett nytt förslag på nya sträckningar där cirka 2000 Haningeresnärer kan få Farsta Strand som ny knutpunkt.
Det ser ut att bli mindre trängsel på Gullmarsplan efter sommaren. Nobina har lagt fram ett nytt förslag på nya sträckningar där cirka 2000 Haningeresnärer kan få Farsta Strand som ny knutpunkt.
Det ser ut att bli stora förändringar i busstrafiken efter sommaren.

Bussbolaget Nobina vill minska trycket på Gullmarsplan och i stället börja använda sig av Farsta som knutpunkt.

Cirka 2 000 resenärer berörs.

Nobinas förändringsförslag som just nu är på remiss i alla berörda kommuner innehåller en rad nyheter. Den största är att linje 809 och 809C ska ha Farsta strand istället för Gullmarsplan och Stockholm central som slutmål. Även linje 806 ska dras om så att den istället för Trollbäcken kör via Vega och slutar sin färd i Farsta Strand.

– För många Haningeresenärer innebär det här en kortare restid in till stan på 5-10 minuter, säger Daniel Mohlin, marknadschef på Nobina.

Resenärer från Trollbäcken kompenseras med 37 nya turer på 807:an som i rusningstrafik ska avgå var tredje eller fjärde minut från Brandbergens centrum till Gullmarsplan. Svartbäckenbor som vill resa till Trollbäcken kommer därmed att behöva byta buss i Brandbergen.

Den stora anledningen till att Nobina vill genomföra förändringen är att det minskar trycket på Gullmarsplan, som enligt Mohlin nått sin bristningsgräns. Nobina räknar med att 2 000 resenärer istället kommer att byta färdsätt i Farsta Strand.

– Vi behöver snabba upp resorna på morgnarna och knyta upp mer mot pendeltåget när Citybanan öppnar. Det här är också bra för miljön då vi beräknar att vi kraftigt minskar våra utsläpp i och med att körsträckan kortas.

För Haningeborna gäller också att busslinjer som går parallellt med pendeltåget slopas. Det här gäller 810:an, samt 869:an som enligt förslaget bara ska köra till Handenterminalen.

– Det är en onödig kostnad skattemässigt att ha två parallella färdsätt när det finns tillgängliga platser, på i det här fallet pendeln. Dessutom är ju pendeln snabbare, säger Daniel Mohlin.

Under sommaren vill Nobina också slopa alla direktbussar in till Stockholms central.

– Vi har få resenärer i semestertider och vi stärker i stället upp på de övriga linjerna. Vi har ju ändå väldiga problem med framkomligheten med alla byggen på Vattuvägen, säger Daniel Mohlin.

Fakta

Fler förändringar Tyresö

818 C: 7,5-minuterstrafik i stället för femminuterstrafik.

Linje 825: Turerna förs över till 824:an. Konsekvensen blir att resor mellan Trollbäcken C och Evertsbergsvägen till Söderbytorp/Mårdvägen kommer att kräva ett byte.

Källa: Nobina