Gullmarsplan växer ihop med innerstan

Det var rena landet när jag flyttade in, säger Alexandros Gittos som bott i söderort i 35 år.
Det var rena landet när jag flyttade in, säger Alexandros Gittos som bott i söderort i 35 år.
Bostäder på en yta stor som ett nytt Kungsholmen. Så ser planen ut för Enskede-Årsta-Vantör.

Med 24 400 nya bostäder kan stadsdelen bli den mest bebyggda i Stockholm.

– Jag tycker att man ska bygga mer. Hyresrätter framför allt, säger Alexandros Gittis som står vid Gullmarsplan och väntar på en vän.

I förra veckan presenterade stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) utredningen ”Bostadspotential i Stockholm”. Där framgår att 24 400 av de cirka 140 000 lägenheter som politikerna vill bygga innan 2030 ska ligga i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. Det är flest nya bostäder av alla stadsdelar, och skulle resultera i att de södra delarna av stadsdelen förvandlas till en del av innerstan.

Ungefär 40 000 av de 140 000 nya bostäderna är redan i planeringsstadiet. I Årsta-Enskede-Vantör handlar det främst om de stora projekten Årstafältet och Årstastråket med totalt 6 000 bostäder, samt det som kallas Söderstaden, en hopbyggnad av området kring Globen med bland annat stor bostadsbebyggelse på platsen för Söderstadion.

Ytan som beräknas tas i anspråk i stadsdelen är 137 hektar.

Det är nästan lika stort som ett helt Kungsholmen. Vilket också innebär att ungefär 1,5 procent av stadsdelsområdets grönområden försvinner.

– Det behövs mer bostäder och nybyggnationer ger också en enormt positiv effekt för närområdet med nya verksamheter, säger Anders Hellström (M) ordförande i stadsdelsnämnden.

Även oppositionen är positiv. Men med vissa förbehåll:

– Vi vill ha fler hyresrätter. Sedan måste man ha en plan för trafiklösningarna. Det är något som många är oroliga för, exempelvis i Slakthusområdet, säger Rosa Lundmark (V) vice ordförande i nämnden.

Men det finns också de som varnar för ett snabbt byggande. Thorbjörn Andersson, professor i landskapsarkitektur vid Stockholms lantbruksuniversitet, menar att stockholmarna riskerar en överutnyttjad kollektivtrafik och en mer otillgänglig stad.

– Det är viktigt att vi inte sänker ribban för mycket. I dag bygger vi hus i lägen där vi aldrig skulle ha byggt tidigare, vid trafikleder och liknande, säger han.

Vad tycker du om planerna på 24 400 nya bostäder?

Frank Hess, 
Gullmarsplan:

– Det beror på var man bygger någonstans. Man måste ha lite grönområden kvar.
Margareta ­Henudd, Gullmarsplan:

- Frågan är hur det blir med kommunikationerna och bilarna. Det är trångt redan nu.
Sören ­Carlsson, Hammarby­hamnen:

– Det behövs bostäder, men det är många som bor här redan. Det kommer förmodligen att försvinna gröna ytor.
Mikael Norinder, Bagarmossen:

– Det låter bra. Bostäder är det brist på. Helst vill jag ha fler billiga hyresrätter.