Gunnel får pris av akademien

DANDERYD Bibliotekarien Gunnel Arvidson Nilsson, som är platsansvarig på Danderyds bibliotek i Mörby centrum, har tilldelats Svenska akademiens bibliotekariepris för 2014. Motiveringen är bland annat att hon ”under en lång livsgärning varit en drivande och förnyande kraft som litteraturförmedlare, inte minst vad gäller den smalare kvalitetslitteraturen.”

Priset delas ut varje år sedan 2005 till bibliotekarier vid Svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. Prissumman är 50 000 kronor och priset överlämnas på Bok & biblioteksmässan i Göteborg i september.