Gunnel har gett namn åt Huddinges vägar

Gunnel Nilsson tänker inte på att hon satt avtryck på vägarna.
Gunnel Nilsson tänker inte på att hon satt avtryck på vägarna.
Gretas backe, Tuja­vägen och Esters väg. Alla har de fått sina namn av Gunnel Nilsson, som i 23 år har döpt Huddinges vägar.

– Framför allt gäller det att ha fantasi, säger hon om jobbet hon nu ska lämna.

Någon skriver på twitter: ”Är så uppe i varv efter att ha sökt jobbet som Gud (dvs bestämma namn på gator i Huddinge kommun) att jag inte kan sova.”

Det sökta jobbet är det som Gunnel Nilsson har haft sedan 1990, för snart går hon i pension.

– Jag är den enda i kommunen som ger namn åt vägarna. Och det är roligt att forska och se om jag kan stöta på något bra namn.

Huddinge växer med ständigt nya gator – och alla ska få nya namn. När en ny detaljplan kommer tittar Gunnel Nilsson först på om det finns någonting lämpligt i området att knyta an till.

– Tujavägen kom till eftersom i området finns här till exempel Cypressvägen. Om det inte finns något att knyta till får jag börja från början. Då får jag leka Gud, säger Gunnel Nilsson och skrattar.

Hon ger förslag, och samhällsbyggnadsnämnden beslutar. Men bara en enda gång under alla åren har nämnden återremitterat hennes förslag.

– I Balingsnäs gav jag förslaget Svampskogsvägen. Men det fanns olika svampvägar i närheten som inte låg intill.

För att folk inte skulle dra slutsatser att det var i samma område blev det i stället Trollskogen.

– Jag måste ha fantasi. Ibland tittar jag på typografin, ibland söker jag historia över området på biblioteket.

Ett namn som hon är nöjd med är Gretas backe i Glömsta.

– Det var en skomakarhustru som bodde där. Henne hittade jag via hembygdsföreningen.

Att tänka ur ett könsperspektiv är något Gunnel Nilsson bär med sig, men det är inte avgörande.

– Förr var det ju män som gav namn åt vägarna, därför finns det säkert fler mansnamn. Men det viktigaste för mig har varit att se om någon viktig bott och verkat i området – oavsett kön.

Överlag är hon försiktig med personnamn

– Man får inte ta någon som lever, och efter att personen avlidit ska det gå minst fem år. Så att det inte dyker upp något olämpligt om personen.

Fakta

Bara två gator

Huddinge har som praxis att i kommunen är det vägar som gäller – inte gator.

Endast två gator finns i kommunen: Ambulansgatan och Dialoggatan.

Vägnamnen får heller inte redan finnas i regionen, då det kan ställa till det för räddningstjänst och polis.

Källa: Huddinge kommun