Gustaf Douglas belönad med medalj

Prins Daniel och Gustaf Douglas.
Prins Daniel och Gustaf Douglas.
I går blev greve Gustaf Douglas på Rydboholm en av årets nio mottagare av Kungliga patriotiska sällskapets näringslivsmedalj. Han fick den som "skapare av några av Sveriges största globala företag".

– Syftet med Näringslivsmedaljen är att hedra företagsledare som med ägarinflytande utvecklat framgångsrika företag och därigenom arbetat för ett välmående Sverige, säger Erik Norberg, ordförande för sällskapet.

Securitas och Assa Abloy

I motiveringen heter det bland annat att Gustaf Douglas under ett långt liv ”med ett starkt ledarskap skapat några av Sveriges största globala företag såsom Securitas och Assa Abloy”.

Sällskapet lyfter också fram hans och familjens insatser som ägare av Boxholms skogar i Östergötland.

Kungliga patriotiska sällskapet grundades på 1770-talet och näringslivsmedaljen har delats ut årligen sedan 1984.

Medaljen överlämnades av Prins Daniel, vid sällskapets årshögtid i Riddarhuset i Stockholm.