Gustaf Vasa stänger i två år

Dags för uppfräschning. Senast Gustav Vasa kyrka rustades upp var på 60-talet.
Dags för uppfräschning. Senast Gustav Vasa kyrka rustades upp var på 60-talet.
Gustaf Vasa kyrka är sliten. Därför väntar snart en omfattande renovering – och under tiden stängs kyrkan.

– Vi tar ett helhetsgrepp och renoverar allting, säger Sven Löfvenberg, fastighets- och kyrkochef.

Gustaf Vasa kyrka invigdes 1906. Sedan dess har den rustats flera gånger, men nu var det längesedan sist.

– En kyrka måste renoveras med jämna intervaller. Den rustades senast på 60-talet, så nu är det dags igen, säger Sven Löfvenberg som är fastighets- och kyrkochef i Gustaf Vasa församling.

Enligt tidsplanen, som ännu inte är helt beslutad, ska renoveringen påbörjas i maj nästa år och pågå under två år.

– Exakt hur tidsplanen ser ut kommer att klarna under februari. Just nu planerar vi för renovering mellan maj 2016 och maj 2018. Under den tiden kommer kyrkan att vara stängd, säger Sven Löfvenberg.

Kyrkobesökarna hänvisas då till antingen Matteus eller Adolf Fredriks kyrka.

– Vi kommer också att ha delar av kyrkan öppen under delar av tiden. Dessutom förlägger vi en del av vår verksamhet till Sabbatsbergs kyrka på sjukhusområdet.

Gustaf Vasa kyrka ska genomgå en omfattande renovering, enligt Sven Löfvenberg.

– Vi tar ett helhetsgrepp och renoverar allting. Det är relativt ovanligt med så omfattande arbeten. Det handlar bland annat om yttertaket, putsen, el och värme och grundmursisoleringen. Just nu läcker det in i källaren.

I Gustaf Vasa kyrka finns dessutom ett unikt altare. Altaret anses vara Sveriges och Nordeuropas förnämsta och största barockkonstverk. Även det ska restaureras.

– Det är ett omfattande konservatoriskt arbete, där varenda kvadratmillimeter gås över, säger Sven Löfvenberg.

Renoveringen av kyrkan kompliceras av planerna på den utbyggda tunnelbanan. Vid bygget ska en stor del av församlingens tomt grävas upp och därför krävs det att de två projekten samordnas.

Vad arbetet kommer att kosta är inte klart eftersom upphandlingarna inte är avslutade. Klart är i alla fall att församlingen fått över 40 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning från staten.

– Men renoveringen kommer att kosta betydligt mer än så, säger Sven Löfvenberg.

Fakta

Får brand- och inbrottsalarm

Gustaf Vasa kyrka är ritad i italiensk barockstil av Agi Lindgren.

I maj nästa år stängs Gustaf Vasa kyrka för två års renovering:

* Invändig renovering.

* Renovering och konservering av inventarier och konst. Bland annat ska det unika altaret konserveras.

* Renovering av orgeln.

* Renovering av kyrkan utvändigt.

* Renovering av trappor och murar på kyrkotomten.

* Installation av brand- och inbrottsalarm.