Nu ska Gustavsbergs hamn livas upp

Gustavsbergs hamn ska bli en naturlig mötesplats för Gustavsbergsbor och besökare.
Gustavsbergs hamn ska bli en naturlig mötesplats för Gustavsbergsbor och besökare.
En restaurang i det gamla elverket på Kattholmen ska göra hamnen mer levande.
– Det är den riktning vi vill att området runt Gustavsbergs ska ta, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Med cirka 4 000 nya bostäder och nya invånare i Gustavsberg ställs krav på att göra centrum allt mer attraktivt.

När en restaurang nu öppnas i det gamla elverket på Kattholmen hoppas Värmdös politiker att Gustavsbergs hamn ska öppnas upp för såväl boende, turister och besökare till båthamnen.
– Ett mycket positivt steg i den riktning vi vill att området runt Gustavsbergs ska ta. Vi ser fram emot att Kattholmen ska blir en levande del av hamnen, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Marken måste saneras

För att öka tillgängligheten till Kattholmen ska fler gångstråk anslutas till området. Bryggor för gästhamn med el och VA kommer att byggas och de ska även fungera som gångyta.

Samtidigt saneras även marken i området, som historiskt sett haft många tungmetaller sedan industriverksamheten i Gustavsberg.