Gustavsgårdens äldre kan hjälpa nyanlända

Låt nyanlända ta hand om äldre och samtidigt få en chans att lära sig språket.

Det är ett förslag som snart kan bli verklighet på Gustavsgården i Värmdö.

Föreningen Guldkanten på äldreboendet Gustavsgården har dragit igång ett initiativ där äldre i rullstol har dagliga utomhusaktiviteter. Nu har tankar väckts hos dem att engagera nyanlända i sin verksamhet.

Det skulle få nyanlända att både få träffa infödda, få lära sig språket, hålla sig aktiva och komma in det svenska samhället, menar de i ett förslag som de hört av sig till vård- och omsorgsnämnden med.

Förslaget stöds av alla politiska partier i kommunen och ska utredas närmare på vård- och omsorgsnämndens kommande möte i juni.