Gustavslund ett steg närmare en busslinje

I början av Arningeleden finns förberedda busshållplatser. Men någon busstrafik finns inte.
I början av Arningeleden finns förberedda busshållplatser. Men någon busstrafik finns inte.
Vallentuna växer.

Men kollektiv­trafiken har svårt att hänga med i takten.

Men nu ökar ­möjligheten att ­Gustavslund kan få en egen efterlängtad busslinje.

Gustavslund, Kristineberg och Påtåker. Allihop är nya eller planerade bostadsområden i de centrala delarna av Vallentuna kommun som har en sak gemensam. De saknar näraliggande busslinjer

– Gustavslund längs Lingsbergsvägen bör ha bussförbindelse. När Hagaskolan byggs blir det ännu mer nödvändigt, säger Bengt-Åke Grip (M), förste vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

I Gustavslund som ligger drygt två kilometer från centrum har de boende länge kämpat för en busslinje.

Arriva, som sköter trafiken i centrala Vallentuna, är beredd att börja köra i området. Men de är inte beredd att ta hela kostnaden för en ny linje, enligt Izhak Dan, kundservicechef på Arriva.

I centrala Vallentuna är det kommunen, entreprenören Arriva och SL som ­gemensamt pratar om var nya busslinjer behövs. Men det är SL och Arriva som håller i pengarna och fattar slut­giltiga beslut.

– SL och trafikförvaltningen har ansträngd ekonomi, men vi måste trycka på så att vi får en bra kollektivtrafik, säger Katharina Staflund, trafikplanerare på Vallentuna kommun.

Ett möte mellan de tre parterna ska hållas nästa månad.

Förutom Gustavslund är mer busstrafik längs ­Arningeleden en prioriterad fråga för kommunen. Arningeleden närmast ­Vallentuna centrum har länge varit utan busstrafik, trots att busshållplatser ­funnits länge.

Men planerad bebyggelse bäddar för nya bussar.

– Kristinberg kommer att ha ett jättebra underlag till mer kollektivtrafik i det här stråket. Ju mer vi och Täby exploaterar, desto större chans har vi att få nya busslinjer där, säger Katharina Staflund.