Gymnasieelever får bärbara datorer

DANDERYD I oktober får eleverna i årskurs ett på Danderyds gymnasium varsin bärbar dator. Lärare får redan i juni bärbara datorer och utbildning i hur de ska användas.

”Danderyds gymnasium vill förena tradition med förnyelse. Datorn ska inte ersätta läraren och innebär inte att Danderyds gymnasium ska minska lärartätheten. Satsningen innebär inte heller att vi ska sluta med traditionell undervisning”, skriver rektor Anders Duvkär, på skolans webbsida.