Gymnasieprogram nedläggningshotat

Upplands Väsby Barn- och fritidsprogrammet på Väsby nya gymnasium hotas att läggas ned.

Anledningen är ett svalt intresse bland eleverna i årskurs nio att starta programmet.

De senaste två åren har barn- och fritidsprogrammet i Upplands Väsby inte kunnat starta just på grund av att för få har sökt utbildningen, enligt kommunen.

Utbildningsnämnden kommer att fatta beslut om programmet ska att läggas ner eller inte på sitt möte i december.

Beslutet kommer i sådana fall gälla från och med höstterminen 2013.