ANNONS

Gymnasier får godkänt i granskning

ANNONS

VÄRMDÖ Värmdös revisorer har gett revisionsfirman KMPG i uppdrag att granska Värmdös gymnasieskolor.

Granskningen visar att gymnasiekolan i allt väsentligt fungerar bra.

Revisorerna föreslår dock en rad förbättringsåtgärder, bland annat att ledningsorganisationen ses över så att den blir tydligare. De vill också se en stärkt roll för skolornas rektorer.