Gymnasieskola får anmärkning

Kärrtorp Kärrtorps gymnasium uppfyller inte skollagens krav på hur ordningsregler och plan mot kränkande behandling inom skolan ska utarbetas.

Enligt Skolinspektionen, som i ett beslut delar ut en anmärkning till Stockholms stad, har skolans trivsel- och ordningsregler inte tagits fram i samråd med eleverna. Inte heller synliggör planen mot kränkande behandling de specifika behov som finns i skolans tre enheter.