Gymnasieskolan lägger ner utbildningar – nior i kommunen drabbas

Christian Eklöv Hagman är rektor på Upplands-Brogymnasiet.
Christian Eklöv Hagman är rektor på Upplands-Brogymnasiet.
Upplands-Brogymnasiet lägger ner flera inriktningar nästa läsår. Dessutom försvinner 12 heltidstjänster. Anledningen är skolans dåliga ekonomi.
– Vi beklagar att vi inte startar de inriktningar som eleverna önskat sig, säger skolans rektor.

Upplands-Brogymnasiet erbjuder nio olika program. I tvåan har eleverna kunnat välja mellan totalt 18 olika inriktningar. Nu tas fem av dessa inriktningar bort.

Vi kommer behöva strama upp utbudet helt enkelt

Christian Eklöv Hagman, rektor Upplands-Brogymnasiet

Det drabbar de niondeklassare som kommit in på Upplands-Brogymnasiet i den preliminära gymnasieantagningen som avslutades 11 april. Många av dem kommer från Upplands-Bro och Järfälla.

– Det kommer spela roll för de som redan har hunnit söka med ambitionen att gå på en av de inriktningar som vi inte längre har. Vi kommer skicka ut ett brev där vi beklagar att vi inte startar de inriktningar som eleverna önskat sig. Skulle det vara så att programmet inte passar dem längre så kommer de få göra ett omval nu under omvalsperioden, säger skolans rektor Christian Eklöv Hagman.

Bland annat försvinner inriktningen lastbil och mobila maskiner inom Fordons- och transportprogrammet och samhällsvetenskapinriktning inom Naturvetenskapsprogrammet.

Fakta

Fem inriktningar läggs ner

Dessa försvinner:

Fritid och hälsa inom Barn- och fritidsprogrammet

Lastbil och mobila maskiner inom Fordons- och transportprogrammet

Administrativ service inom Handels- och administrationsprogrammet

Samhällsvetenskap inom Naturvetenskapsprogrammet

Media och kommunikation inom samhällsvetenskapsprogrammet

Dessa finns kvar:

Anläggningsförare inom Bygg- och anläggningsprogrammet

Pedagogiskt arbete inom Barn- och fritidsprogrammet

Ekonomi, Juridik inom Ekonomiprogrammet: 

Estetik och media inom Estetiska programmet

Personbil, Transport inom Fordons- och transportprogrammet

Handel och service inom Handels- och administrationsprogrammet

Naturvetenskap inom Naturvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap inom Samhällsvetenskapsprogrammet.

Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik inom Teknikprogrammet

Källa: Upplands-Brogymnasiet

Skolan har inte råd

Anledningen till nedskärningarna är att skolan har ett ekonomiskt underskott från föregående år och att det gick färre elever på skolan än man planerat för förra läsåret.

– Tidigare har vi haft otroligt generösa valmöjligheter vilket resulterat i smågrupper. Det klarar vi inte av längre utan vi kommer behöva strama upp utbudet helt enkelt, säger skolans rektor, Christian Eklöv Hagman.

Lärare får gå

I förra veckan fick både tillsvidareanställda lärare och visstidsanställda besked om att de inte kommer ha jobbet kvar till hösten. Pensionsavgångar ersätts inte. Totalt försvinner 12 heltidstjänster från lärarkåren på Upplands-Brogymnasiet.

– Tyvärr blir det några som vi inte kommer ha tjänster till höstterminen. Det tycker vi såklart är tråkigt för vi har kompetenta och mycket uppskattade lärare här. Vilka som får sluta har bara att göra med vilken kombination av ämnen de har tillsammans med hur länge de varit anställda i kommunen.