Gymnasiet får allt färre elever

Vallentuna Antalet gymnasieelever i Vallentuna har minskat med 11 procent, visar Skolverkets undersökning.

I dag är endast 408 elever inskrivna på någon av Vallentuna gymnasiums utbildningar. Året innan var antalet 458.

Sett till hela landet har antalet gymnasieelever minskat med nästan fem procent jämfört med 2011.

Det är den största elevminskningen i gymnasieskolan någonsin, menar Skolverket.