Gymnasiet får kritik för elevresa till Polen

Oklarheter kring resorna på Bällsta­bergsskolan granskas. Samtidigt kritiseras fler Vallen­tunaskolor för sin resehantering.

– Syftet med resor ska gynna allmän­heten, säger kommunalrådet Örjan Lid.

Regeln om att en resa ska anmälas till kommunstyrelsen kom redan 2013. Året därpå skärptes regelverket och resorna måste dessutom anmälas fyra månader i förväg.

– Vi anade att det restes mycket, därför vill vi veta hur och varför man reser, säger Örjan Lid (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mitt i kan berätta att både på Bällstabergsskolan och på Vallentuna gymnasium har resor anmälts på fel sätt. I september 2014 gjorde gymnasiet en elevresa till Polen. Resan hade redan genomförts när den anmäldes till kommunstyrelsen. Örjan Lid och kommunstyrelsen har velat ha mer detaljerad information om de resor som gjorts.

– Vi missade tidsgränsen eftersom reglerna var nya. Men nu skärper vi våra rutiner, säger Helena Henriksson, rektor på Vallentuna gymnasium.

Hon menar att resorna är en viktig del av skolans arbete.

– Det är en del av vår internationella profil.

I samband med att personalen på Bällstabergsskolan besökte BETT-mässan i London – en stor mässa om IT och lärande – 2014 kallades både utbildningschefen Marie Truedsson och skolans rektor Bo Östenius till kommunstyrelsen för att svara på frågor. Resan kostade runt 500 000 kronor.

– Vi tyckte att det var mycket pengar, det måste man säga. Men vi fick en nöjaktig förklaring, säger Örjan Lid.

Han poängterar dock att det inte handlar om att politikerna är emot att anställd personal och elever reser eller att politikerna ska bestämma vilka resor som bör göras och inte.

– Det kan absolut vara bra med resor. Men syftet ska gynna allmänheten. Det är upp till chefen, i det här fallen rektorer och förvaltningschef att bedöma om de gör det, säger han.

Andra resor som Bällstabergsskolans rektor och en annan chef gjort, bland annat för att föreläsa i USA, vill han inte kommentera med hänvisning till att det är dessa resor som nu utreds av en revisionsfirma.

– Utredningen måste få arbeta ostört, säger han.

Fakta

Personalresor utreds

Rektorn och ytterligare en chef på Bällstabergsskolan är avstängda från sina tjänster eftersom kommunen utreder om skolans ekonomi på något sätt missköts.

Utredningen ska bland annat handla om resor som skolans personal gjort.

Rektorn säger att skolans ekonomi är välskött och att inget att dölja finns.