Gymnasiet startar om – i två byggnader

När Tyresö gymnasium nystartar blir det i två separata byggnader. Elever på de högskole­förberedande programmen får gå i ett nytt mindre kulturhus i centrum – resten får hålla till i brand­stationen.

Minskningen av antalet elever på Tyresö gymnasium har varit dramatisk de senaste fyra åren, men viljan att ändå bevara ett gymnasium i kommunen har dominerat och de styrande politikerna vill se en nystart.

I förra veckan presenterade de sitt förslag – en tudelad lösning.

Enligt kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl (M), ska eleverna på de högskoleförberedande programmen ha sin undervisning i det nya mindre kulturhus som ska byggas på Bollmora torg. Elever på de yrkesförberedande programmen, introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan ska i stället gå i den nuvarande brandstationen som ska byggas ut.

Brandmännen i sin tur flyttar till ett nytt hus i det område i Lindalen längs med Njupkärrsvägen, där JM nu bygger bostadsområdet Tyresö skogsstad.

Planen är, enligt Saweståhl, att båda de nya gymnasiebyggnaderna ska vara klara 2017. De kommer att rymma totalt 500 elever, vilket är betydligt mindre än de cirka 1 600 elever som får plats på det nuvarande gymnasiet.

Särskilt liten blir den högskoleförberedande enheten där endast två program ska erbjudas – det tekniska och det samhällsvetenskapliga. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fattade nyligen, på grund av för få sökande, beslut om att slopa det naturvetenskapliga programmet för gott.

Fredrik Saweståhl menar att framtidens Tyresö gymnasium blir en helt annan sak än det nuvarande.

– Det blir ny pedagogik, nya arbetsmetoder och bättre sammanhållning. I kombination med bättre lokaler är vi säkra på att söktrycket ökar när elevkullarna växer.

Förslaget om att ha framtidens gymnasium i två separata byggnader ska tas i kommunfullmäktige i mitten av juni. Vad gymnasiet ska heta och om de två skolorna ska ha samma eller olika namn är fortfarande en olöst fråga.

Fakta

Antalet elever halverat på fyra år

2010 hade Tyresö gymnasium drygt 1 200 elever. Till läsåret 2014/15 väntas gymnasiet ha mellan 550 och 590 elever.

Förklaringen är små elevkullar i kombination med hård konkurrens från andra gymnasieskolor. Kullarna väntas dock växa från 2016.

I det nya gymnasiet ska man kunna välja följande program: bygg- och anläggning, el och energi, fordon- och transport, hotell- och turism, samhällsvetenskap samt teknik.