Gymnasister slipper övervakas

Bromma Det blir ingen kameraövervakning under dagtid i korridorer, lektionssalar och uppehållsrum på Bromma gymnsium. Utbildningsnämnden i Stockholms stad har drivit frågan ända upp i högsta instans, men förra veckan fick frågan ett slutgiltigt avgärande i Högsta förvaltningsdomstolen. Precis som tidigare instanser anser domstolen att nyttan med kamerorna inte vägs upp av intrånget i elevernas och personalens integritet.