Gymnasisters skolk har ökat

LIDINGÖ Skolket bland gymnasieeleverna på Lidingö tycks öka. Under det gångna läsåret fick 59 elever, eller 5,3 procent av eleverna, sitt studiebidrag indraget på grund av skolk eller ”ogiltig frånvaro” enligt Centrala studiestödsnämnden. Det kan jämföras 48 gymnasister förra året. Läsåret 2010/2011 var det 20 elever, eller 1,6 procent av eleverna, som förlorade sin studiepeng.