Haft brygga i 26 år – nu måste den rivas

Värmdökvinnan byggde först ut bryggan. Sedan frågade hon om lov. Nu måste hälften av den rivas - trots att den funnits på tomten i 26 år.

"Oproportionerligt och stötande" menar kvinnan själv.

För två år sedan köpte kvinnan en fastighet på Värmdö. Till tomten hörde en 30 kvadratmeter stor brygga som hon ville göra större. Därför sökte hon tillstånd hos bygg-,miljö- och hälsoskyddsnämnden. Där blev hon beviljad att bygga ut bryggan tio meter, men det räckte inte. Istället valde kvinnan att bygga först och fråga sen.

Resultatet blev en totalt 80 kvadratmeter stor brygga. Inte okej, sa nämnden, som hotade med vite på 25 000 kronor om kvinnan inte rev hälften av bryggan.

Saken överklagades till länsstyrelsen, som även de sa att utbyggnaden av bryggan skulle rivas. Men kvinnan gav sig inte, utan överklagade till mark- och miljödomstolen.

I sitt överklagande hävdar kvinnan att bryggan funnits på plats i 26 år och att de extra kvadratmetrarna knappast borde påverka djur- och växtlivet på ett negativt sätt. Däremot borde ett borttagande av halva bryggan skada djurlivet mer än om man lämnar den orörd. Hon anser även att det vore ”oproportionerligt och stötande för det allmänna rättsmedvetandet om hon behövde riva en så stor del av bryggan”.

Mark- och miljödomstolen går dock på Länsstyrelsens linje och tvingar nu kvinnan att riva halva bryggan.

Avslaget till trots är Värmdö den kommun i hela länet som ger flest strandskyddsdispens. Förra året gav kommunens dispens i nära 300 ärenden, vilket går att jämföra med Österåkers 111

Värmdö ger flest strandskyddsdispens i hela länet. Läs mer här.

Fakta

Så ser det ut i de olika kommunerna

Så många stranddispensskydd har länets kommuner gett förra året:

Botkyrka 9

Danderyd 0

Ekerö 24

Haninge 37

Huddinge 7

Järfälla 3

Lidingö 7

Nacka 37

Norrtälje 206

Nykvarn 10

Nynäshamn 21

Salem 0

Sigtuna 7

Sollentuna 4

Solna 5

Stockholm 7

Sundbyberg 0

Södertälje 17

Tyresö 1

Täby 1

Upplands-Bro 3

Upplands Väsby 1

Vallentuna 2

Vaxholm 30

Värmdö 297

Österåker 111

Källa: Källa: Naturvårdsverket