ANNONS

Hagaberg kan få övergångsställe och 50-väg

Övergången vid Hagaberg på Stavsnäsvägen.
Övergången vid Hagaberg på Stavsnäsvägen räkas som en av Värmdös farligaste trafikplatser.
Den räknas som en av Värmdös farligaste trafikplatser. Nu ger en ny studie stöd för såväl sänkt hastighet och övergångsställe vid Hagaberg på Stavnäsvägen.
ANNONS

En sänkt hastighet från 70 kilometer i timmen till 50 kilometer i timmen samt ett skyltat övergångsställe.

Det räknas som lösningen på den trafikfarliga övergången, som tagits fram i den förstudie som Värmdö kommun har beställt av det externa konsultföretaget Trivector.

Enligt studien kan trafiksäkerheten förbättras genom belysning och tydlig skyltning vid övergångsstället, reflexstolpar på sidorna av körbanan och på mittrefugen.

Gångbro eller tunnel slopas

Värmdöborna har korat övergången vid Hagaberg på Stavsnäsvägen som en av Värmdös farligaste platser i trafiken. Platsen saknar övergångsställe, men har trots det en övergång, vilket leder till förvirring och oskyddade barn och vuxna som korsar vägen.

I budgeten för 2017 finns 20 miljoner avsatta för en gångbro över 222:an, men den tvingades politikerna backa om, då den ansågs utgöra en falsk trygghet för trafikanterna, något som också backas upp av studien.

ANNONS

Förstudien ska nu lämnas vidare till Trafikverket, som ansvarar för vägen.

Fakta

Föreslagna åtgärder för Hagaberg

  • Sänka hastigheten och anlägga övergångsställe.
  • Signalreglera passagen. Detta innebär dock ökade kostnader, och samtidigt är trafiksäkerhetsffekten inte givet positiv då trafiksignaler kan ge en falsk trygghet och istället öka risken för allvarliga olyckor. 
  • Göra bro eller tunnel. Vilken effekt som uppnås är dock helt beroende av i vilken utsträckning passagen används. Olycksrisken blir större om gång- och cykeltrafikanter fortsätter att korsa vägen. Förslaget beräknas också vara kostsamt.
  • Göra passage vid Skeppsdalsström eller Grävslingsstigen. Båda dessa beräknas dock ha lägre standard än Hagaberg.
Källa: Trivectors rapport "Gångpassage Hagaberg"
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Värmdö direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.