Hagalund får sitt eget politiska parti

Hagalundspartiets mål är att lyfta hela området.
Hagalundspartiets mål är att lyfta hela området.

HAGALUND Ett nytt parti har bildats i Solna. Det heter Hagalundspartiet och ställer upp endast i kommunalvalet 2014. Huvudsakligen ska partiets verksamhet inrikta sig på politiken i Hagalund.

Målsättningen är att omvandla hela Hagalund från en eftersatt stadsdel till ett levande område där människor trivs, enligt partimedlemmen Ludde Lindström.

– Närmast på dagordningen står kampen för att hela personalen ska kunna arbeta kvar i Hagalundsparken när den kommunaliseras efter nyår och även kämpa för de äldre ungdomarnas möjligheter att få en ungdomsgård samt en nyupprustad fotbolls- och basketplan bakom Willys, säger han.