Hagalundsbor rasar mot grävkaoset

Om en dryg månad ska Hagalundsgatan vara återställd.
Om en dryg månad ska Hagalundsgatan vara återställd.
Även Hagavägen har fått grävas upp.
Även Hagavägen har fått grävas upp.
Snart är ett år av grävarbeten i Hagalund över.
Snart är ett år av grävarbeten i Hagalund över.
Förhoppningsvis blir det lättare för bussar och bilar när grävarbetena är klara.
Förhoppningsvis blir det lättare för bussar och bilar när grävarbetena är klara.
Sedan oktober i fjol har arbetet med Solnas fjärrkylnät pågått uppe i Hagalund.

Stora delar av Hagalundsgatan har varit – och är – uppgrävd, vilket har satt grannarnas tålamod på prov.

Arbetet har blivit försenat, men i september ska gatan vara återställd.

I oktober förra året började Norrenergi det omfattande arbetet med att dra en ny ledning för fjärrkyla från Sundbybergsverket vid Golfängarna upp till Hagalund.

Arbetet har lett till att flera gator längs med sträckan har fått grävas upp, bland annat Sjövägen, Östervägen, Hagalundsgatan och delar av Hagavägen.

För många Hagalundare har arbetet varit en påfrestning, när körfiler och cykelbanor stängts av periodvis.

– Det är anarki, det är kaos. Cyklar, bilar, fotgängare. Allihop blandas överallt. Folk kör hur som helst, på gräs och refuger, och färdtjänsten stannar lite hur som, berättar en granne.

Även den populära bussen för äldre, 513, har haft svårt att ta sig fram, med förseningar som följd.

– Det är en enda röra alltihop. Det känns som att Hagalund har glömts bort helt, säger en äldre kvinna.

Bristen på information är dock värst, menar andra.

– Man måste ju tala till oss, säga någonting om hur det ska bli. Man kan inte köra med stängda dörrar. Man lovade att det skulle va klart i juli, men det blev man ju inte. Nu har man grävt upp nya härliga hål. När f-n ska det bli klart? säger en upprörd man till tidningen.

Enligt Monica Vilhelmson, kommunikationschef på Norrenergi, gjordes först en provisorisk asfaltering inför sommaren.

– Den gör man för att marken ska sätta sig så att slutresultatet blir så bra som möjligt. Nu är en stor del av sträckan asfalterad och nu på fredag ska man göra en hel del till på olika ställen.

Norrenergi räknar med att hela sträckan ska vara klar någon gång i september.

– Det är ett stort projekt, nästan tre kilometer ledningar som byggs från Solna till Sundbyberg, och tyvärr har det på vissa ställen dragit ut på tiden och det beklagar vi, säger hon.

Arbetena i Hagalund har framförallt handlat om att koppla ihop fjärrkylnätet i Sundbyberg med det i Solna för att få säkrare distribution och större kapacitet.

– Nu har vi kopplat på en befintlig huvudledning så att fjärrkylnäten i Solna och Sundbyberg sitter ihop, säger hon.

Även Solna stad tar på sig en bit av skulden för att arbetet försenats, då man velat genomföra vissa förändringar i gatumiljön. Bland annat görs avsmalningar för att få till fler parkeringsfickor, menar Kiarash Kaffashpour, tillförordnad förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

Nästnästa onsdag ska staden ha möte med Norrenergi. Då bestäms också det exakta slutdatumet för när Hagalundsgatan ska vara återställd.

– Då spikar vi datum. Om 1-1,5 månad ska det vara klart, säger Kiarash Kaffashpour.