Hågelbyparken ska växa ”med tiden”

Byggnader vid herrgården och kulturpedagogen Håkan Lindström på väg att bygga i Hogslaby.
Byggnader vid herrgården och kulturpedagogen Håkan Lindström på väg att bygga i Hogslaby.
Byggnader vid herrgården och kulturpedagogen Håkan Lindström på väg att bygga i Hogslaby.
Byggnader vid herrgården och kulturpedagogen Håkan Lindström på väg att bygga i Hogslaby.
Kulturpedagogen Håkan Lindström på väg att bygga hus i Hogslaby i höstas.
Kulturpedagogen Håkan Lindström på väg att bygga hus i Hogslaby i höstas.
Kulturpedagogen Håkan Lindström på väg att bygga hus i Hogslaby i Hågelby i höstas.
Kulturpedagogen Håkan Lindström på väg att bygga hus i Hogslaby i Hågelby i höstas.
Krister Kalte, vd för Hågelbyparken AB.
Krister Kalte, vd för Hågelbyparken AB.
Det blev inget Ekotopia i Hågelby.
På måndagen beslutade kommunstyrelsen att ta fram nya visioner för Hågelbyparken.
Nya intressenter har hört av sig med idéer, men kommunens inriktning är nu att växa "organiskt" och "med tiden".

I underlaget till beslutet står att kommunens ambition om att locka en bredare publik finns kvar. Men någon ambition kring jättesatsningar med en aktör såsom fallet var med Ekotopia eller Familjeparken ser inte längre ut att vara aktuellt. I underlaget till beslutet om att ta fram visioner som är undertecknat av kommunchefen Mattias Jansson står:

” De befintliga byggnaderna ska rustas upp, byggas ut och kompletteras med nya inslag av utbyggd besöksservice. Hågelbyparken ska vidareutvecklas med hänsyn till det värdefulla natur-och kulturmiljön.”

Kommunen skriver att flera intressenter hört av sig med idéer om hur parken kan utvecklas. Någon brådska verkar dock inte finnas från kommunens sida:
”Kommunen anser att Hågelbyparken ska växa fram organiskt och att vilka inriktningar man ska ta ska formas och växa fram med tiden.”
– Vi tänker oss något mer småskaligt nu med vårt eget bolag och även kanske mindre externa aktörer, säger kommunchefen Mattias Jansson.

Krister Kalte.

Efter slutet med Ekotopia i höstas berättade Hågelbyparkens vd Krister Kalte om sina tankar:
– Vår huvudmålgrupp är ju barnfamiljer och vi vill attrahera dem genom mer spontanlek. Man skulle också kunna skapa ett historiskt center kring järnåldersbyn Hogslaby. Det finns kulturhistoriska värden att bygga vidare kring, både från LM Ericssons tid , men också längre tillbaka. Odling och utbildningar är andra idéer.

Krister Kalte talade också om att det kan bli aktuellt med nya hyresgäster på Hågelby som i sig kan dra besökare.

– Det skulle kunna vara till exempel produktion av honung, ett bryggeri eller rosteri, säger Krister Kalte.