ANNONS

Häggvik ska få ny entré – 2025

Ny entre för Häggvik.
Ny entré för Häggvik.
En ny entré planeras för Häggvik, med placering vid plattformens södra del. Bygget drar igång 2023.
ANNONS

Häggviks pendeltågsstation ska få en ny entré. Det stod klart under en näringslivslunch den 26 oktober då Trafikverket besökte kommunen och berättade om planerna för Sollentuna.

Entrén ska ligga vid plattformens södra del och göra avståndet kortare för pendeltågsresenärer som ska till Södra Häggvik.

I och med utbyggnaden av Södra Häggvik förväntas trafiken öka i området, och arbetet med att titta på trafiklösningar har pågått i kommunen en längre tid. Man har tillsammans med Trafikverket och trafikförvaltningen arbetat fram olika förslag, där en sydlig entré är ett av dem.

En sydlig entré förväntas öka andelen pendeltågsresenärer eftersom det blir lättare att att ta sig till Södra Häggvik kommunalt.

Byggstarten är planerad till 2023, och entrén ska tas i bruk 2025.