Häggviks pendelstation kan få ny ingång i söder

En ny pendelentré skulle betyda mycket för dem som bor söder om Häggviksleden.
En ny pendelentré skulle betyda mycket för dem som bor söder om Häggviksleden.
Pendeltågets station i Häggvik kan byggas ut och få en till entré söder om motorvägen.

Sollentunas politiker är eniga, och om SL och Trafikverket säger ja kan planerna bli verklighet.

En sydlig entré till Häggviks station står högt på önskelistorna hos politikerna i Sollentuna kommun.

Fördelarna är många. Boende i Skälby får bättre tillgång till kollektivtrafik, liksom anställda och kunder i handelsområdet på andra sidan järnvägen. En entré till stationen som placeras söder om Häggviksleden skulle också skapa helt andra förutsättningar att bygga bostäder i södra Häggvik.

Dessutom är det redan delvis förberett för en entré vid gångtunneln under järnvägen, i höjd med butikerna Coop och Jula – vars parkeringsplatser skulle kunna utnyttjas som pendlarparkeringar.

– Vi arbetar metodiskt mot SL och Trafikverket, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

Just möjligheten att bygga fler bostäder tror han är en faktor som kan göra det lättare att få gehör för önskemålet hos SL och Trafikverket.

Därför ska tjänstemännen nu undersöka om södra Häggvik ska vara en renodlad handelsplats, som det är i dag, eller ett område med inslag även av bostäder och kontor, som kommunens översiktsplan anger.

– Jag ser gärna att vi går till botten med att utreda om man kan bygga bostäder där, säger Thomas Ardenfors. Även oppositionsrådet Freddie Lundquist (S) är ivrig när det kommer till planerna på en sydlig entré till Häggviks station.

I en interpellation har han begärt att Thomas Ardenfors ska ge en lägesrapport på nästa kommunfullmäktige.

– Med tanke på att Moderaterna har majoritet i alla berörda in-stanser som kommun, landsting och riksdag borde det gå fortare, säger Freddie Lundquist.

Thomas Ardenfors replikerar:

– Stora infrastruktursatsningar tar alltid lång tid, det är inget man snyter ur näsan. Bland annat har Trafikverket farhågor om hur ett sådant ingrepp påverkar tågtrafiken på ostkustbanan. Men jag kan försäkra alla Sollentuanbor att kommunen har full fart framåt och att vi gör allt vi kan i frågan.

Fakta

Här kan den nya entrén byggas