Min lokala hjälte

Häggviksbor fick rätt om sopor

HÄGGVIK Ett 15-tal invånare i Häggvik får rätt om sophämtning mot Sollentuna kommun. I oktober förra året beslutade kommunstyrelsen att hushållssopor från ett område i Häggvik skulle hämtas på en ny plats i närheten eftersom sopentreprenörens bilar var för stora för att hämta på den ursprungliga platsen.

Beslutet har överklagats till länsstyrelsen som avslog och därefter till Mark- och miljödomstolen. De boende har bland annat hänvisat till att platsen är trafikosäker. Nu får de rätt. Marken för den nya hämtningsplatsen ägs av en förening och kommunen har inte rätt att nyttja den utan tillstånd.