Häggviksskolan har betyg uppåt väggarna

En del skolor nöjer sig med att dela ut ett papper eller visa en overhead.

Men Häggviksskolan går steget längre och ­tapetserar med betygskriterierna.

– I dag sitter betygskriterierna i pappersform på väggarna i klassrummen. En tapet skulle göra det lättare att ha koll på dem, säger Edvin Hagberg som går i klass 9B.

Under sommarlovet ska Häggviksskolan få en rejäl uppfräschning.

Men när eleverna kommer tillbaka i augusti ska de inte bara mötas av nya möbler – 100 kvadratmeter av skolans korridorer ska ge plats åt kunskapskraven.

Häggviksskolan har nämligen köpt in en så kallad Heja-tapet där skolans kunskapskrav finns tryckta på lättförståelig svenska.

– Vi behöver fräscha upp våra korridorer. Det önskemålet finns hos både elevråd och personal och på det här sättet kan vi tydliggöra för eleverna vad vi jobbar med och varför de går i skolan, säger Mattias Ringqvist, biträdande rektor.

De senaste två åren har Häggviksskolan jobbat med ett extra fokus på att tydliggöra lärandet. Till hösten börjar dessutom extra många elever.

– Tapeten är en kombination av att tydligare veta vad vi jobbar med och att skapa en fräschare och snyggare skola, säger Mattias Ringqvist.

Han är inte orolig för att eleverna ska känna sig tyngda under kraven eller stressade av betygshets.

– Jag tror snarare att ju mer eleverna vet om vad de ska göra och jobba mot, desto lättare blir det att skapa engagemang. Vi jobbar för att motverka betygshetsen på flera plan, samtidigt kan vi inte förneka att eleverna är i skolan för att de ska nå målen.

Den bilden delas av elevrådet där Eric Lagerkrans är ordförande:

– Vissa elever kanske känner pressen, men överlag tror jag det är positivt.

Företaget bakom betygstapeten, Infomentor, har tagit fram flera produkter som ska förklara kunskapskraven på ett begripligt sätt för skolelever och deras föräldrar.

– Det här är ett hjälpmedel i skolan, precis som läromedel som också gör en tolkning av kunskapskraven. En förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig är att förstår vad ska lära sig, säger företagets grundare Mats Rosenkvist.

Fakta

Så sätts betyg i dagens skola

Betygsskalan har fem steg: A-E.

Bara A, C och E har kunskapskrav. För att ge betyget B och D gör läraren i stället en bedömning.

För att t ex få B ska eleven klara C och uppfylla kraven för A ”till övervägande del”.

Den som får ett F har inte uppnått kraven och blir inte godkänd.Källa: Skolverket