Hagsätra och Rågsved kan få 3 000 bostäder

Rågsved
Hagsätra och Rågsved kan få 3 000 nya bostäder.
Det har varit svårt att få byggherrar att bygga i Hagsätra och Rågved. Men nu ska det bli ett fokusområde och målet är 3 000 nya bostäder.
– Vi tar ett helhetsgrepp på området, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd.

Hagsätra och Rågsved har stora utvecklingsmöjligheter, men det är få som har varit intresserade av att bygga där. Nu tar staden ett helthetsgrepp på området. Hagsätra-Rågsved kommer att bli ett nytt fokusområde, på samma sätt som Skärholmen är idag.

– Vi tar metodiken från Fokus Skärholmen där vi också hade svårt att hitta intressenter som ville bygga. Nu har vi 50 intresserade byggherrar där och planerar 4 000 nya lägenheter, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd.

Skillnaden är att staden tar ett helhetsgrepp på området, låter invånarna ta större del i planeringen och snabbar upp processen. Målet är att det kan byggas 3 000 nya bostäder i Hagsätra-Rågsved. Det handlar både om insprängda bostäder och helt nya områden.

– Det är egentligen mer traditionell stadsplanering där vi tar en större del av planrisken och visar på en större helhet. Det minskar risken för den enskilde byggherren, säger Roger Mogert.

Invånarna kommer också att få vara med och säga till vad de vill ha i området. Det kommer att bli dialogmöten där Rågsvedsborna och Hagsätraborna får komma med synpunkter om vad de behöver och vill se i sina områden.

– Jag hoppas att vi får fram ett ärende i höst eller direkt efter nyår. Efter det är dialogen nästa steg, säger Roger Mogert.

Planerna handlar inte bara om bostäder.

– Vi gör en planering baserad på behov snarare än en marknadsstyrd planering. Vi vill också stärka upp centrum och få in föreningslokaler, säger Roger Mogert.
De gröna områdena ska finnas kvar och staden fortsätter parallellt att planera för att Rågsved friområde ska bli naturreservat.

– Möjligen kan vi bygga som en grön kaj mot det gröna. 50-talsplaneringen innebar att husen vände baksidan mot det gröna, nu går vi tvärtom, säger Roger Mogert.

Om planeringen kommer igång 2016 kan planprocessen vara klar 2019, och byggstart ske 2019-2020.
– Det är hemskt att säga, men det är en ganska snabb process, säger Roger Mogert.