Håkan Lans tvist kan beröra 29 000 småsparare

Aktiespararna anser att Stockholmsbörsen bör undersöka om Saab undanhållit kurspåverkande information vid uppgörelsen med uppfinnaren Håkan Lans, Nacka.
Aktiespararna anser att Stockholmsbörsen bör undersöka om Saab undanhållit kurspåverkande information vid uppgörelsen med uppfinnaren Håkan Lans, Nacka.
Uppgörelsen mellan uppfinnaren Håkan Lans, Nacka, och företaget Saab är hemlig.
Aktiespararnas riksförbund anser att Stockholmsbörsen bör undersöka om Saab undanhållit kurspåverkande information.
Närmare 29 000 småsparare kan beröras.

– Jag tycker definitivt att det är värt att tipsa börsen, säger Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor på Aktiespararnas riksförbund

Patenttvisten mellan uppfinnaren Håkan Lans, Nacka, och företaget Saab, avslutades för två veckor sedan, i och med en dom i skiljenämnden.

Enligt Saab sattes därmed punkt för en 15 år lång tvist.

Lans: Tvisten fortsätter

Men enligt Håkan Lans, uppfinnare och bosatt i Nacka, är tvisten inte avgjord. Det är enligt Lans oklart om Saab i sina ekonomiska bokslut verkligen har tagit höjd för de royaltiesbeloppet Saab ska betala till hans bolag GPC, ett miljardbelopp enligt Lans.

När Lokaltidningen Mitt i Nacka pratade med Håkan Lans efter uppgörelsen var Håkan Lans glad över uppgörelsen. Men han sa samtidigt att han tror på en fortsättning av tvisten då det är oklart om Saab verkligen har rett ut hur mycket pengar företaget ska betala för patentet.

För detta krävs enligt Lans att Saab gör en revision av sina bokslut.

Håkan Lans trodde på en fortsatt process med Saab:

– Ja, det kommer att fortsätta på det här sättet, det är trist, sade han till Mitt i Nacka.

Hemlig överenskommelse

Överenskommelsen mellan Håkan Lans och Saab är hemlig, Mitt i Nacka har inte lyckats få ut någon kopia på överenskommelsen. Det går därför för en utomstående inte att säga vad parterna har kommit överens om.

Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor på Aktiespararnas riksförbund, säger att företag som är registrerade på Stockholmsbörsen, som Saab, är skyldiga att ”skyndsammast” rapportera till börsen om kursdrivande information:

– Man behöver informera så fort som möjligt. Börsreglerna säger att har man ny information ska man skyndsammast informera om det, säger Åsa Wesshagen.

– I det här fallet kan det för Saabs del handla om att gå igenom flera års fakturor, vilket kan ta flera dagar i anspråk, det är svårt att uppskatta. Vi från Aktiespararna kan inte avkräva Saab den informationen om Saab inte självt har sammanställt den.

”Saab kan ha räknat på beloppet”

Men Saab kan ha behov av att gå igenom informationen för egen del, bedömer Åsa Wesshagen. Samtidigt säger hon att Saab redan kan ha räknat på beloppet under den mångåriga processen med Lans bolag.

Efter att ha läst pressmeddelande som Saab skickade ut i samband med uppgörelsen, säger Åsa Wesshagen:

– Pressmeddelandet måste tolkas som att det inte är kurspåverkande, att Saab har redogjort för summorna redan i de kvartalsrapporter och i balansräkningen i de årsredovisningar som tidigare har offentliggjorts.

”Svårt att avgöra”

Att Aktiespararna skulle ge sig på att försöka reda ut vad som är rätt och inte rätt i det här fallet, är inte aktuellt, enligt Åsa Wesshagen.

– Om ena parten säger si och andra parten säger så skulle vi ha svårt att avgöra, med den begränsade information som vi har tillgång till, vad som är rätt, säger hon.

Åsa Wesshagen tror ändå att Stockholmsbörsen kan vara intresserat av att ta reda på mer om den mellanhavanden som varit mellan Lans och Saab för att försäkra sig om att ingen kurspåverkande information undanhållits aktiemarknaden:

– Jag tycker definitivt att det är värt att tipsa börsen. Börsens övervakningsenhet har möjlighet att begära in uppgifter från Saab som kompletterar den information som Saab har lämnat till aktiemarknaden. Om börsen finner att informationsgivningen varit bristfällig kan Saab åläggas att göra klarlägganden.

Saab: Vår kommentar kvarstår

Mitt i Nacka har efter intervjun med Håkan Lans pratat med Saab igen. Där säger presschef Sebastian Carlsson att deras kommentar sedan tidigare kvarstår, att Saab anser sig ha betalat den roylaties som krävs, och mer därtill. Sebastian Carlsson hänvisar även till en dom i Svea hovrätt som enligt Carlsson gav Saab rätt mot Lans företag GPC.

I domen från Svea hovrätt 2014 kom hovrätten fram till att de handlingar som Lans företag begärde ut, fakturor som ska visa hur mycket Saab fått betalt för Lans uppfinning, hade en ”mycket begränsad” bevisbetydelse för talan som GPC framförde och att det skulle skada Saab om handlingarna lämnades ut.

Håkan Lans säger som kommentar till den domen:

– Domen innebär att Saab tills vidare inte behöver styrka sin försäljning genom att uppvisa fakturor. Beslutet avser således bara om Saab skall tvingas styrka sin försäljning och ingenting annat.

”Inga kommentarer”

Mitt i Nacka har pratat med Stockholmsbörsen, Nasdaq nordic, men där är man inte beredd att ge någon kommentar till Håkan Lans eller Aktiespararnas uppfattningar:

– Vi har inga kommentarer. Inte heller om vi har någon utredning eller inte, säger Erik Granström, presskontakt vid Nasdaq nordic.

Den 30 december 2015, senast tillgängliga bokslut, hade Saab 33 339 aktieägare. Majoriteten, 28 598 aktieägaren, ägde mellan 1 och 500 aktier.

 

Läs mer: Håkan Lans och Saab oense om vem som vunnit långdragen patenttvist.

Läs mer om Nacka:Nackabon gjorde hemliga Zlatan-statyn.