Håkan Lans förlorade tvist

ncka Uppfinnaren Håkan Lans och hans bolag Uniboard ska betala cirka 1,7 miljoner dollar till datortillverkaren Acer, enligt en dom i Nacka tingsrätt förra onsdagen. Tvisten gällde rättegångskostnader som Håkan Lans och Uniboard tidigare har dömts att betala i samband med patenttvister i USA. De ska även betala 2,3 miljoner kronor i rättegångskostnader för tvisten i Nacka tingsrätt.

Håkan Lans fick 1981 ett patent i USA för färggrafik i datorer. Han och Uniboard inledde senare rättsprocesser i USA mot en datortillverkare för intrång i patentet, men förlorade. Acer har senare tagit över datorföretaget.