Häktad för barnporr tilldöms skadestånd

Det misstänkta barnpornografibrottet hann preskriberas när utredningen drog ut på tiden.

Nu får den misstänkte Väsbybon i stället 32 000 kronor i skadestånd.

Sammanlagt 81 bilder och tre videosekvenser med barnpornografiskt material hittades för sex år sedan i Väsbybons dator, i samband med en annan förundersökning som gällde sexuellt utnyttjande, sexuellt tvång och våldtäkt. Mannen satt först häktad i två veckor men släpptes sedan när han inte längre ansågs kunna försvåra utredningen.

2009 lades förundersökningen gällande sexuellt ofredande ner och året därpå även den förundersökning som gällde våldtäkt och sexuellt tvång. Utredningen kring det misstänkta barnpornografibrottet fortsatte dock men tiden drog iväg och inte förrän i mars förra året väckte åklagare åtal i målet.

Då återstod bara tre månader innan brottet skulle preskriberas och på den tiden hann inte Attunda tingsrätt delge den misstänkte åtalet. Den 14 juni 2012 preskriberades brottet och åklagaren kunde inte göra annat än lägga ner åtalet.

I stället får nu mannen skadestånd. Förutom 17 000 kronor för den tid han satt frihetsberövad begärde mannen också ersättning med stöd av en paragraf i Europakonventionen som ger en misstänkt rätt till rättegång inom skälig tid. Mannen, som var misstänkt för brott under fem år, menar att den utdragna utredningen påverkat hans liv negativt.

I sin anmälan skriver mannen att han känt maktlöshet och oro. Han har också varit tvungen att byta arbetsplats eftersom han kände sig utpekad och dömd av tidigare arbetskamrater.

Justitiekanslern som granskat utredningen stödjer mannens krav och anser att utredningen om barnpornografibrottet dragit ut för mycket på tiden.

Justitiekanslern lägger skulden för den långa handläggningstiden på Åklagarmyndigheten som inte prioriterade ärendet högre.

Mannen, som hade begärt 200 000 kronor i skadestånd, får nu 15 000 kronor med hänvisning till Europakonventionen och därmed sammanlagt 32 000 kronor i skadestånd.

Fakta

172 rättegångar ställdes in

Huvudförhandlingarna i 172 rättegångar ställdes in vid Attunda tingsrätt i fjol på grund av att domstolen inte kunnat komma i kontakt med inblandade personer. Det motsvarar 8,4 procent av alla mål.

Motsvarande siffra för övriga tingsrätter i Sverige är 6 procent.

Enligt Domstolsverket utgör inte alla inställda rättegångar ett problem eftersom de ställs in i god tid, men tydligare statistik över detta saknas i dagsläget.

Källa: Domstolsverket