Hälften fick plats

Hälften av alla ensamkommande barn som anvisades till Upplands-Bro förra året placerades i en annan kommun.

Det visar siffror från Kommunförbundet Stockholms län.

Upplands-Bro kommun anvisades 84 ensamkommande barn under 2015. Men långt ifrån alla fick ett boende i Upplands-Bro. Siffror från Kommunförbundet Stockholms län, KSL, visar att 40 av barnen placerades i andra kommuner i länet. Ett av de ensamkommande barnen fick en plats i ett helt annat län.

Den låga andelen kan bero på att Upplands-Bro bara hade 22 platser på HVB-hem.

Statistiken visar också att Upplands-Bro tog emot flest ensamkommande barn i förhållande till befolkningsmängden, följt av Salem och Nykvarn.