Hälften av lekparkerna giftiga

Magnus West med dottern Elsa och Peter Berns med sonen Philip går ofta förbi lekplatsen på Sankt Eriksområdet. Deras barn är inte tillräckligt stora för lekplatsen än men de tycker att det är bra att kommunen gör något åt gifterna.
Magnus West med dottern Elsa och Peter Berns med sonen Philip går ofta förbi lekplatsen på Sankt Eriksområdet. Deras barn är inte tillräckligt stora för lekplatsen än men de tycker att det är bra att kommunen gör något åt gifterna.
PCB kan ge cancer, psykiska problem och försämrat närminne.

Och vid barnens lekplats på Sankt Eriks­området finns en hotspot för miljögiftet, enligt miljö­förvaltningen.

Lokaltidningen Mitt i kunde i vår­as berätta att miljöförvaltningen skulle kontrollera ett stort antal lekplatser i staden efter gifter och föroreningar. Nu har resultatet kommit. Och det finns mycket farligt i marken, visar undersökningen.

Hälften av de 26 kontrollerade parkerna har för höga halter av bly och tre av dem sticker ut extra med höga halter av andra miljögifter.

En av de tre parkerna finns i Sankt Eriksområdet på norra Kungsholmen. Här hittades en så kallad ”hotspot” av miljögiftet PCB som totalförbjöds i Sverige på 1970-talet och bland annat kan leda till cancer och försämrat närminne för små barn.

– Vi vet att det finns ställen med förorenad mark i Stockholm och det är ingen överraskning att man hittar sådana här ämnen lite här och var. Just de här parkerna undersöktes för att stadsdelsnämnderna var oroliga för dem och nu ska vi åtgärda det här, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) om undersökningen.

Enligt henne har föroreningarna troligtvis olika ursprung. När det gäller blyet är boven troligtvis avgaser. Därför är det förmodligen också mer utspritt. De höga koncentrationerna av miljögifter som DDT i Vasaparken, eller PCB på Kungsholmen har hittats på specifika platser och kan komma från någon schaktmassa när platsen en gång byggdes.

Nu kommer staden att göra fler undersökningar för att ta reda på hur mycket gifter som egentligen finns i marken. I Vasaparken kommer man direkt att spärra av ett litet område, enligt Katarina Luhr. På de andra platser som sticker ut kommer staden till en början att göra mer omfattande undersökningar.

– Sedan får vi åtgärda det, exempelvis schakta bort översta jordlaget och tillföra ren jord. På vissa ställen kan man plantera gräs så inte barnen kan stoppa jorden i munnen.

Ska man vara orolig som förälder om ens barn leker i någon av parkerna?

– Nej. Det finns ingen risk att man blir akut sjuk. Det miljöförvaltningen har räknat på är någon som vistas i parkerna året runt varje dag. Det här är inte akut farliga halter av ämnen. Men det är inte meningen att barn och vuxna ska få i sig dem. Därför tar vi det här på allvar.

Får stadsdelarna betala det här själva?

– Vi räknar inte med att åtgärderna ska bli jättedyra. Men vi har pengar vikta för stadsdelarna att söka för restaurering och upprustning av parker.

Det är stadsdelarna som har huvudansvaret för sina parker. På Kungsholmens parkförvaltning har man, när Lokaltidningen Mitt i ringer, precis fått tillgång till rapporten och ännu inte hunnit fundera på eventuella åtgärder eller undersökningar.

Fakta

Många parker förorenade i innerstan

Här finns parker med farliga ämnen över riktvärdena:

PAH: ämnen som bildas vid förbränning av organiskt material.

PCB: Giftigt isoleringsämne.

DDT: Giftigt bekämpninsmedel.

Källa: Miljöförvaltningen