Hälften av solenergin skänks bort

x
x
x
x
x
x
x
x
Järva är solcellstätast i hela Sverige.

Solenergin som produceras på husen skulle räcka till billigare el för hushållen – men regelverket sätter stopp för det och i stället skänks elen bort på annat håll.

Dessutom blir nya skatter ett bakslag för solpanelerna i Järva.

Hustaken i Järva är perfekta för solceller. Mellan januari 2013 till december 2014 installerades 52 solcellsanläggningar på miljonprogramshustaken i projektet Solstaden Järva. Det är den största satsningen på solceller i hela landet.

Och solcellerna har producerat bra med el – cirka 1,2 miljoner kilowattimmar per år under de två senaste åren då de varit i full drift. Under de soligaste perioderna levererar solcellerna ett rejält överskott.

Svenska bostäder är ett av de kommunala bostadsbolagen som har installerat solceller på taken. Från deras hus blir det ett elöverskott på 50 procent under den soligaste perioden.

Trots att det produceras så mycket solenergi på hustaken, som skulle räcka till att förse hyresgästerna med el, får hyresgästerna inte ta del av solenergin som deras egna hus genererar.

– El från solceller kan bara tillgodogöras inom det elabonnemang som de är anslutna till. I Järva går solelen till fastigheten, som till exempel hissar, belysning, pumpar och fläktar. Solen skiner ju mest under dagtid på sommarhalvåret, många gånger när behovet av el är som minst. Den el som inte används blir överskott som går ut på elnätet. All el som hör till lägenheterna betalar hyresgästerna så vi kan inte koppla solelen till deras abonnemang och på så sätt minska risken för överskott, säger Pia Hedenskog, energiingenjör på Svenska bostäder.

Hon tycker att det bästa vore om man kunde ta vara på all el i huset. Antingen att få använda den el som producerats under dagen på natten eller att låta alla som nyttjar huset få ta del av elproduktionen.

I stället går överskottet ut till elnätet.

– Vi kommer att i samråd med Stockholms stad avtala om att sälja vårt överskott till vårt elbolag eftersom vi från den 1 juli i år måste betala energiskatt för överskottet även om vi inte får intäkter för det, säger Pia Hedenskog.

Hon önskar att det vore enklare att ta tillvara på överskottet av solenergin.

– Om vi hade kunnat ladda batterier med energin som produceras på dagen så hade vi kunnat använda elen på natten.

Men nya beskattningsregler sätter käppar i hjulet för solenergiproduktionen i Järva. Den 1 juli infördes en skatt på förnybar elproduktion från solcellsanläggningar. Det innebär att anläggningsägare som har installerat mer än 255 kWp får betala energiskatt även för den el som de framställer för eget bruk.

– Det är här krångligt och jag kan inte svara på rak arm på hur allt vi producerar ska beskattas. Men jag kan säga att jag befarar att lönsamheten minskar drastiskt för våra solceller med det nya skattesystemet, vilket känns synd när vi har perfekta tak för solceller i Järva, säger Pia Hedenskog.

Regeringen meddelade den 8 augusti att de ska se över förutsättningarna inom det nya skattesystemet. De föreslår ett särskilt stöd till solcellsel som produceras och förbrukas på en och samma fastighet där de producerar så pass mycket el att de blir skattepliktiga.

– Vi kommer att bevaka det regeringen har meddelat, men vi hade gärna sett en lösning där man inte hade behövt betala skatt och sedan få in pengar i stödform, utan haft ett regelverk utan skatt, säger Helena Ulvsporre, miljöchef på Familjebostäder.

Hon tycker de nya skattereglerna är en backlasch för miljöutvecklingen.

– Det är inte tekniken det är fel på utan juridiken. Det blir svårt att hitta någon lönsamhet i att investera i solceller som det ser ut nu.

Fakta

10 600 kvadratmeter solceller

Järva är det solcellstätaste området i Sverige med 10 600 kvadratmeter solceller.

Under 2013-2014 sattes 52 solcellsanläggningar upp.

Svenska bostäder, Familjebostäder och fastighetskontoret/idrottsförvaltningen har installerat solceller på sina fastigheter i Rinkeby, Husby, Akalla och Kista.

Solcellerna beräknas generera 1 200 MWh solel per år vilket motsvarar hela behovet av hushållsel för 400 lägenheter under ett år.

Källa: Stockholms stad