Hälften av trafikökningen beror på Norra länken

I början av oktober berättade Lokaltidningen Mitt i att trafiken i innerstan har ökat med åtta procent i år.

Efter Mitt i:s granskning gjorde Trafikverket en egen analys, som nu visar att hälften av trafikökningen beror på öppnandet av Norra länken.

När Lokaltidningen Mitt i granskade Transportstyrelsens siffror från Stockholms betalstationer för trängselskatt stod det klart att allt fler bilister passerar tullarna.

Efter flera års minskning ökade passagerna med nära åtta procent mellan januari och augusti i år jämfört med samma period förra året. Enligt trafikforskaren Maria Börjesson vid Centrum för transportstudier på KTH berodde ökningen på att bensinpriset har sjunkit och att stockholmarna i dag har det bättre ekonomiskt ställt. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) menade att ökningen var direkt kopplad till Norra länken, som fram till den 7 september hade flera betalstationer.

De höga siffrorna förbryllade Trafikverket, som själva analyserade siffrorna efter Mitt i:s granskning.

– Det som överraskade oss var att folk har börjat åka i Norra länken i stor utsträckning redan innan man tog bort trängselskatten, säger Birger Höök, Trafikverkets projektledare för trängselskatt.

Analysen visar att hälften av trafikökningen, fyra procent, beror på ändrade trafikmönster efter Norra länkens öppnande.

– Trafik som tidigare gick utanför innerstans gränser går numera via Norra länken, säger Birger Höök, Trafikverkets projektledare för trängselskatt.

Nu har flera betalstationer vid tunnelmynningarna tagits bort så att de som åker hela sträckor inom Norra länken inte behöver betala trängselskatt. Samtidigt har flera betalstationer tillkommit vid de ramper till tunnlarna som finns inom innerstan.

– Fram tills den 6 september i år betalade man när man åkte in och ut ur innerstan, förutom på Essingeleden. Nu kan man köra igenom innerstadsområdet via Norra länken utan att betala, men så fort man avviker från tunneln inom innerstan så passerar man en betalstation, säger Birger Höök.

Han menar att de resterande fyra procenten av trafikökningen beror på andra faktorer som har lett till mer trafik i innerstan.

– Det kan bero på konjunkturen, på bensinpriset och på strul med Roslagsbanan till exempel, vilket har gjort att fler vill åka bil. Nu kommer vi att fortsätta vår analys genom att fråga folk, säger Birger Höök.