Färre än hälften läser vidare på högskola

Mer än hälften av södertörnsungdomarna väljare bort studier.
Mer än hälften av södertörnsungdomarna väljare bort studier.
Andelen unga som väljer att läsa vidare efter gymnasiet skiljer sig åt på Södertörn. Det visar en sammanställning som Universitetsämbetet, UKÄ, har gjort.

UKÄ har analyserat i vilken utsträckning som unga har påbörjat en högskole- eller universitetsubildning och har bland annat tittat på regionala skillnader.

På Södertörn skiljer sig antalet unga som valt att läsa vidare på högskola eller universitet åt mellan kommunerna. Den kommun där flest 24-åringar har påbörjat en högskole- eller universitetsutbildning är Salem där nästan hälften av 24-åringarna är inskrivna på högskola.

I Haninge däremot är det endast en dryg tredjedel som har gjort det.

Flera faktorer påverkar

– I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan. Det kan även finnas fler faktorer som påverkar, exempelvis om det finns en högskola eller ett universitet nära där man bor, säger Annika Pontén, chef för analysavdelningen vid UKÄ i ett pressmeddelande.

Trots närheten till högskolor, både i Flemingsberg och inne i Stockholm, ligger alla Södertörnskommuner under länssnittet när det gäller högskolestudier. I snitt i Stockholms län läser 50,7 procent av 24-åringarna vidare på högskola eller universitet.

Fler kvinnor läser vidare

Högst andel högskolestudenter i länet finns i Danderyd, där 81,3 procent av 24-åringarna påbörjat en högskoleutbildning.

UKÄ har även kunnat se skillnader mellan män och kvinnor när det gäller viljan att utbilda sig på högre nivå.

– Fler kvinnor än män söker sig till högskolan. Vid 24 års ålder hade 51,6 procent av kvinnorna påbörjat högskolestudier jämfört med 36,0 procent av männen. I högskolan som helhet utgör kvinnorna cirka 60 procent, och så har det sett ut de senaste tio åren med endast små förändringar, säger Annika Pontén.

Fakta

Andel 24-åringar som påbörjat högskolestudier

  • Huddinge: 45,6 %
  • Botkyrka: 42,9 %
  • Salem: 48,4 %
  • Tyresö: 43,9 %
  • Haninge: 36,8 %

Siffrorna är från 2016

Källa: UKÄ