Slipp halka med gratis broddar

Glashalt på gatorna idag – men det finns hjälp att få. Den som är över 75 och har hemtjänst eller trygghetslarm kan få gratis broddar från stadsdelsförvaltningen.

Utdelningen sker genom hemtjänsten för de som har det. För den som endast har trygghetslarm, och har fyllt 75 år, finns broddar att hämta på Aktivitetshuset Tuben på Munkforsplan 45.