Hall i Hjulsta blir för dyr

HJULSTA Det blir ingen idrottshall i Hjulsta, har idrottsnämnden beslutat. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att hitta annan plats för hallren i Järva.

Anledningen är att kostnaderna för att bygga i Hjulsta bedöms bli för höga, bland annat på grund av dåliga markförhållanden och för att det skulle krävas omfattande saneringsarbeten.