11,4

Procent av de boende i Sundbyberg upplever att buller är ett stort problem kring sitt boende. Det visar länsstyrelsens medborgarenkät. I Solna är motsvarande siffra 6,7.