Hällbergas storstuga i Nyfors ska bevaras

Det blev en halv reträtt i frågan om de omtvistade radhusen på Hällbergafastigheten.

Tyresös allianspolitiker vill enbart bevara huvudbyggnaden.

Inte mindre än 120 personer och föreningar har haft synpunkter på kommunens idéer om hur Nyfors ska utvecklas. Förra tisdagskvällen möttes Tyresö styrande politiker för att bestämma hur man ska gå vidare med förslaget till ny detaljplan.

Ett av flera besked är att Hällbergafastigheten, där kommunen föreslagit att ägaren ska få bygga tio radhus, ska planeras om. Hällbergas huvudbyggnad, där många Tyresöbor festat under åren, ska bevaras. Med det sagt vill politikerna fortfarande tillåta att marken exploateras.

Antikvarien Lisa Sundström, som i sista stund fick i uppdrag att göra en kulturhistorisk inventering av Hällbergafastigheten, skriver dock i sitt utlåtande att hela festanläggningen, inklusive sovhus, jordkällare och bodar bör skyddas. Hennes rekommendation är att kommunen endast ska tillåta ”viss kompletterande bebyggelse”.

Enligt kommunens planchef, Sara Kopparberg, blir det upp till länsstyrelsen att avgöra om det politikerna kommer fram till om Hällberga kan godkännas.

– Kommunens och politikernas roll i planeringen är att väga olika intressen mot varandra. I Nyfors har vi kulturhistoriska värden, behov av nya bostäder, fastighetsägarnas önskemål om att få exploatera mark, men också olika intresseföreningars önskan att bevara området som det är, säger hon.

Frågan om Hällbergatomten var bara en som politikerna diskuterade, storleken på husen i Nyfors en annan.

– Flera av dem som haft synpunkter tycker att 160 kvadratmeter är för stort, men det har vi på andra håll i kommunen och vi kan inte diskriminera fastighetsägare i Nyfors, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Naturskyddsföreningen har påpekat att antalet planerade radhus på kommunens mark i Nyfors är för stort och att några av husen ligger för nära sjön.

– Här väntar vi fortfarande på resultatet av en geoteknisk undersökning. Men i grunden tycker vi att omfattningen är bra, säger Fredrik Saweståhl.

Fakta

Fler besked om förändringar i Nyfors

Bilvägen. Ska asfalteras och breddas enligt förslaget till ny detaljplan, men kommunen ska jobba med utformningen. Argument: ”Behövs för att sopbilar ska kunna komma ner.”

Sörmlandsleden. Får behålla sin bredd och fastigheterna som skulle ligga här blir mindre. Argument: ”Det var en bra synpunkt. Många går på leden.”

Disponentvilletomten. Bevaras. Argument: ”Den förre ägaren ville stycka av. Den nuvarande har inga sådana önskemål. Då gör vi inte det.”

Källa: Fredrik Saweståhl (M), KS-ordförande