ANNONS

Föreningen vädjar om en tomträtt – staden tvekar

Maria Block, ansvarig arkitekt hos ideella förenignen HållKollBo som vill bygga ett kollektivhus i Skärholmsdalen
Maria Block, ansvarig arkitekt hos ideella föreningen HållKollBo.
Stockholms stad har ett politiskt uppdrag att testa byggemenskaper. Ändå tvekar man att ge en tomträtt till HållKollBo. Alternativet är ett markköp – för cirka 30 miljoner kronor.
ANNONS

Än är det inte helt klart att HållKollBo får bygga sitt kollektivhus i Skärholmsdalen. Föreningen förhandlar med exploateringskontoret om att få en markanvisning, och argumenterar för att man ska få en tomträtt.

Men exploateringskontoret tvekar, och har föreslagit ett markköp. Det skulle kosta cirka 30 miljoner kronor. En enorm summa för en liten, ideell förening.

– Byggemenskaper är något nytt för staden också och vi vill gärna hitta lösningar för en överenskommelse som vi kan kopiera till framtida fall, säger Louise Bill projektledare vid exploateringskontoret.

Kooperativa hyresrätter

Hon förklarar att stadens policy är att upplåta tomträtter till bostadsbolag som bygger hyresrätter och att sälja mark till dem som bygger bostadsrätter.

Och faktum är att HållKollBos koncept är kooperativa hyresrätter, säger Maria Block, föreningens ansvariga arkitekt.

– Det finns nog en rädsla för att vi ska kapitalisera på tomrätten – omvandla till bostadsrätter och göra en vinst. Men vi har inga sådana planer och kan skriva in i avtalet att det är hyresrätter som gäller, säger hon.

Det är sjätte gången som HållKollBo försöker få en markanvisning. Det är hög tid att Stockholms stad hittar en form för byggemenskaper, tycker Maria Block.

ANNONS

Och just det försöker staden göra, även om arbetet är i sin linda. Ett exempel är ett projekt i det framtida bostadsområdet Mälaräng. Intresserade har fått anmäla sitt intresse för en byggemenskap där och ska få tävla om en markanvisning.

– Tanken är att hitta nya bostadsformer, som ger en mer blandad stad, ökar den sociala samhörigheten och gör det billigare att bo, säger Louise Bill.