ANNONS

Hållplatsen blev för farlig

Nu har SL flyttat tillbaka till den gamla busshållplatsen vid Vaxholmsvägen. Men busskuren är borttagen. Bussföraren Ingmar Sten med 40 års erfarenhet som busschaufför i Vaxholm är kritisk till hur ärendet skötts.
Nu har SL flyttat tillbaka till den gamla busshållplatsen vid Vaxholmsvägen. Men busskuren är borttagen. Bussföraren Ingmar Sten med 40 års erfarenhet som busschaufför i Vaxholm är kritisk till hur ärendet skötts.
Den nya hållplatsen vid korsningen Vaxholmsvägen/Svinningevägen skulle bli säkrare.

I stället blev det precis tvärtom. Nu har SL tvingats flytta tillbaka hållplatsen till ursprungsstället.
ANNONS

– Någon måste ha tänkt med utsidan av huvudet så att det har blivit helt fel. Det är obegripligt! Det är så feltänkt att det är alldeles otroligt, säger Björn Enström, Vaxholmsbo och pensionerad busschaufför.

I mitten av januari togs den nybyggda hållplatsfickan i bruk på länsväg 274, Vaxholmsvägen, strax söder om korsningen Svinningevägen.

Hållplatsen skulle göra slut på decennier av stötande och blötande av problemet med farliga påstigningar, var det tänkt.

Men efter bara åtta dagar fick SL stänga hållplatsen och flytta busstoppet till ursprungshållplatsen något hundratal meter bort.

Med den nya hållplatsen blev passagerare på väg till Stockholm nämligen tvungna att korsa Vaxholmsvägen till fots för att byta från buss 629 till 670.

En klar försämring jämfört med tidigare då bägge bussar gick från samma hållplats.

– Vi hade ett möte med SL och Trafikverket eftersom det inte var någon bra lösning ur passagerarsynpunkt, säger Klas Hellstadius, kvalitetsansvarig på Keolis Norrort som kör SL:s bussar.

Ingmar Sten, som kört buss i 40 år i Vaxholm, skräder inte orden:

– Jag fattar inte vad Trafikverket håller på med. Folk som passerar vägen gör det ju med livet som insats!

ANNONS

Han är också kritisk till att den nybyggda hållplatsen placerats precis innan den hårt trafikerade korsningen, i stället för efter.

Placeringen innebär inte bara att det blivit svårare för bussarna att komma ut på vägen från hållplatsen utan att de också skymmer korsningen, vilket ökar olycksrisken.

– Den nya hållplatsen är totalt galen. De har inte haft någon samverkan med oss förare.

Problemen med Kulla vägskäl är långt ifrån nya.

Utöver att vara en hårt trafikerad korsning med runt 10 000 bilar per dygn är den också bytespunkt för bussresande mellan Vaxholm, Österåker och Stockholm. Problemet är att bilarna kör fort, ofta över de tillåtna 70 kilometer i timmen och att det varken finns trottoarer eller ett bevakat övergångsställe för fotgängare.

Bland bussresenärerna finns både pendlare som lämnar sin bil på infartparkeringen intill och elever som går i skolor utanför Vaxholm.

– Vi kanske var lite för snabba, men det är inte ett misslyckande. Hållplatsen är en del i helheten, säger Jonas Halsius, ansvarig beställare på Trafikverket.

Enligt honom är satsningen på den 40 meter långa bussfickan inte bortkastade pengar.

I stället kommer hållplatsen att tas i bruk så fort man åtgärdat resten av korsningen.

Vilka åtgärderna blir kan han däremot inte svara på.

Kan det bli en rondell?

– Inte som det ser ut nu, men det är inte uteslutet.

En gångtunnel?

– Det är också något vi har för avsikt att planera, men då kan det bli förhandlingar med markägaren.

När det gäller den skymda sikten tror han att det finns tekniska lösningar. En sådan skulle vara ett digitalt varningssystem.

– Kostnaderna för busshållplatsen kommer inte att ha varit förgäves. Men det är svårt att göra så att alla blir nöjda.

Björn Enström låter sig inte övertygas av resonemanget:

– Man har klantat bort en massa pengar!

Ingmar Sten hoppas att Trafikverket i sina planer tar hänsyn till att Svinninge bebyggs alltmer vilket kommer leda till ökad trafik i framtiden.

Det bästa vore att bygga en rondell, tycker han – med en gemensam busshållplats för färd åt bägge hållen. Hastigheten på vaxholmsvägen borde också sänkas till 50 och den borde förses med ett riktigt övergångsställe.

– Nu måste ju fotgängarna ta hänsyn till bilisterna och inte tvärtom.